22.8.2015

Sauro úspěšně absolvoval Zkoušky z vodní práce,
které se konaly
v MS Otaslavice,
okr. Prostějov.
Výsledkem byla 1. cena!!
Další velká radost.