pro zvěšení klikni
Dne 8. 5. 2013 Sauro úspěšně absolvoval Klubové zkoušky vloh (CACT). Zkoušky byly uspořádány v honitbě MS Vážany nad Litavou. Ohodnocení Saurova výkonu bylo velmi vysoké. Pouze známka z hlasitosti ho odsunula do III. ceny. (viz tabulka). Ze Saurovy práce mám radost a věřím, že v budoucnu spolu zkusíme složit i zkoušky vyššího stupně.